Thư khen ngợi của chủ đầu tư- khu đô thị mới Ecopark