Thi công lắp đặt đá Đền tưởng niệm liệt sỹ – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình