Một số modul dùng cho vườn trên tường ấn độ

 

thi-cong-vuon-tuong-01

 

thi-cong-vuon-tuong-02

 

thi-cong-vuon-tuong-03

Modul trồng cây trên tường cho những loại cây có lá dài và to

 

thi-cong-vuon-tuong-04

Trồng cây trên tường với modul rất đơn giản, nhanh chóng, dễ dàng di chuyển

 

thi-cong-vuon-tuong-05

Modul trồng cây trên tường thích hợp với những cây nhỏ và có tán lá ngắn

 

thi-cong-vuon-tuong-06

 

thi-cong-vuon-tuong-07

 

thi-cong-vuon-tuong-08

 

vertical gardens thumb 16s4404-16s4409

Modul trồng cây có hoa nhỏ

 

vuon-tuong-an-do-19

 

wfnewproduct580x930-600x374

 

 Một số modul dùng làm vườn rau trong ống

 

vertical-farm

 

vertical-garden

 

vuon-tuong-an-do-16

 

vuon-tuong-an-do-98

rau xanh, rau gia vị đều có sẵn và đảm bảo vệ sinh an toàn

 

vuon-tuong-an-do-105