Một số mẫu vườn thẳng đứng trang trí mặt tiền

 

vuon-tuong-an-do-03

 

Vườn cây trên tường lấy ánh sáng tự nhiên

 

vuon-tuong-an-do-04

 

vuon-tuong-an-do-05

 

vuon-tuong-an-do-06

Một góc trang trí với vườn cây trên tường  ngoài trời

 

vuon-tuong-an-do-07

 

vuon-tuong-an-do-08

Vườn cây trên tường với bể bơi 

 

vuon-tuong-an-do-09

 

vuon-tuong-an-do-10

 

vuon-tuong-an-do-14

 

vuon-tuong-an-do-17

Vườn cây trên tường với đài phun nước

 

vuon-tuong-an-do-18

 

vuon-tuong-an-do-20

 

vuon-tuong-an-do-23

 

vuon-tuong-an-do-25

Vườn cây trên tường ngoài ban công

 

vuon-tuong-an-do-27

 

vuon-tuong-an-do-29

 

vuon-tuong-an-do-32

 

vuon-tuong-an-do-33

 

vuon-tuong-an-do-38

 

vuon-tuong-an-do-39