Đá Vàng Ai Cập

– Chất liệu: Đá tự nhiên, đá thiên nhiên 
– Sử dụng: Đá Trang Trí, Đá Ốp Tường
– Màu đá: Vàng Ai cập. 
– Mặt: mài bóng. 
– Cạnh: mài vát. 
– Chất lượng đá: rất tốt. 
– Kích thước: 7,5×22