Đá Dâm Kết Mài Bóng Vát cạnh

– Chất liệu: Đá tự nhiên, Đá thiên nhiên 
– Sử dụng: Đá Trang Trí, Đá Ốp Tường
– Màu đá: Dâm kết. 
– Mặt: mài bóng. 
– Cạnh: mài vát. 
– Chất lượng đá: tốt. 
– Kích thước: 10×20.