Cung cấp và thi công gói thầu đá tòa nhà phức hợp SHP – 12 Lạch Tray – Hải Phòng